Gozdnica

Twoje miasto ...

KONSULTACJE SPOŁECZNE w GOZDNICY - WYNIKI

W dniach 17-18 października 2013 r. odbyły się w Gozdnicy konsultacje społeczne, których celem było zapoznanie się ze stanowiskiem gozdnickiego społeczeństwa w sprawie zmiany granicy między gminą Gozdnica a gminą Węgliniec poprzez przyłączenie do Gozdnicy przysiółka Dębówek.

Wyniki kosultacji są następujące:

Liczba kart wydanych mieszkańcom: 136; liczba głosów ważnych: 136, spośród których:

oddanych na TAK: 132,   WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 4,   oddanych na NIE: 0.

Konsultacje są ważne. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy uczestniczyli w konsultacjach.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW