Gozdnica

Twoje miasto ...

KONSULTACJE SPOŁECZNE w GOZDNICY

W dniach: 17.10.2013 r. (czwartek) w godz. 7.00-15.00 oraz 18.10.2013 r. (piątek) w godz. 7.00-19.00 zostaną przeprowadzone na terenie Gozdnicy konsultacje społeczne, których tematem będzie włączenie przysiółka Dębówek, obecnie należącego do gminy Węgliniec, w skład terytorium Gozdnicy. Lokal konsultacyjny będzie w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy. Z inicjatywą zmiany granicy wystąpili mieszkańcy Dębówka do władz swojej macierzystej gminy. Zmiana granicy między gminami będzie także zmianą granicy sąsiadujących powiatów i województw. Konsultacje są jednym z elementów procedury jej zmiany. Ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów.

Szczegóły dotyczące naszych konsultacji są zawarte w obwieszczeniu Burmistrza Miasta Gozdnica, zaś wizualizacja terytorium objętego zmianą granicy – na mapce. Oba pliki są dostępne w załącznikach do niniejszej informacji. Informacje dodatkowe udzielane są bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy lub telefonicznie 68-3601771.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gozdnicy do udziału w konsultacjach.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW