Gozdnica

Twoje miasto ...

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta

W dniu 16 października 2013 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy (na parterze) w godz. 9:00 do 15:00 zostanie uruchomione mobilne stanowisko Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), gdzie będzie można się zarejestrować w systemie i odebrać login oraz hasło. ZIP jest ogólnopolskim serwisem internetowym, który został uruchomiony 1 lipca przez NFZ. Dane zawarte w ZIP umożliwiają każdemu wgląd do historii swojej choroby od roku 2008 oraz listy przepisanych refundowanych leków, a także sprawdzenie, jaki mamy obecnie status ubezpieczenia w e-WUŚ.

Osoby pełnoletnie zainteresowane dostępem do ZIP powinny stawić się osobiście z dowodem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW