Gozdnica

Twoje miasto ...

Ankieta badająca zainteresowanie beneficjentów do składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania w ramach działań Leader

Ankieta badająca zainteresowanie beneficjentów do  składania wniosków do Lokalnej Grupy Działania w ramach działań Leader na lata 2009 – 2015

Można ją składać także w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy w sekretariacie.

Ankietę w wersji papierowej można pobrać w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Ankieta znajduje się w załączniku poniżej

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Ankieta58.5 KB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW