Gozdnica

Twoje miasto ...

GOZDNICA- „KONKURS - ZDROWA GMINA”- ODDAJ SWÓJ GŁOS !!!

GOZDNICA bierze udział w III edycji konkursu ZDROWA GMINA, organizowanym przez Polską Unię Onkologii, którego celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców o konieczności przeprowadzania badań profilaktycznych, zachęcenie do udziału w badaniach, prowadzących do obniżenia poziomu chorobowości i umieralności z powodu chorób nowotworowych oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat profilaktyki przeciwnowotworowej, zwłaszcza raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz prostaty. W ramach tego przedsięwzięcia nasza gmina przygotowała projekt, w ramach którego, w przypadku wygrania konkursu przewidziała w 2013r. wiele działań na rzecz tego szczytnego celu: badania, festyny zdrowotne.

Nagrodami w konkursie ZDROWA GMINA są czeki o łącznej wartości 175 000 PLN: za I miejsce - 100 000 PLN, za II - 50 000 PLN, za III - 25 000 PLN.

Zwycięzców konkursu wybierze jury konkursu w dniu 22.11.2012r. podczas gali finałowej w Warszawie.

W ramach konkursu odbywa się również od wczoraj głosowanie internautów na najlepszy projekt działań propagujących prewencję chorób nowotworowych w społecznościach lokalnych,  uwzględniający wykorzystanie kwoty nagrody głównej w konkursie. Zgłoszone projekty gmin, między innymi Gozdnicy są dostępne na stronie internetowej konkursu: www.konkurszdrowagmina.pl w zakładce "Do pobrania" pod nazwą „Projekty konkursowe”. Gmina, która uzyska w głosowaniu internautów najwięcej głosów otrzyma nagrodę internautów. Internauci mogą głosować do 22 listopada 2012 r. do godz. 9.00 .

Aby zagłosować należy przesłać swój głos na adres: konkurs@konkurszdrowagmina.pl, wpisując w temacie lub treści e-maila: „Oddaję głos na projekt miasta GOZDNICA.”

PROSIMY O GŁOS DLA NASZEGO MIASTA GOZDNICA!!!

W załaczniku poniżej znajduje się projekt Gozdnicy.

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Zdrowa Gmina - Gozdnica164 KB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW