Gozdnica

Twoje miasto ...

POMYSŁ NA KULTURĘ!

3 października w Węglinieckim Centrum Kultury miało miejsce spotkanie dyrektorów ośrodków kultury  z sąsiednich gmin. Gminę Gozdnicę reprezentowała dyrektor tamtejszego Domu Kultury – pani Joanna Malinowska, gminę Pieńsk reprezentował dyrektor Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji EuRegioKom – p. Andrzej Świderski, z gminy Sulików gościliśmy nowopowołanego dyrektora – p. Grzegorza Żaka, a naszą gminę reprezentowała dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – p. Izabela Uśpieńska –Domagała i instruktor Węglinieckiego Centrum Kultury- p. Urszula Słabolepsza. W spotkaniu uczestniczył p. Waldemar Wnęk-Siewierski- plastyk i fotografik od lat współpracujący z placówkami kultury i szkołami.

Celem spotkania było wypracowanie pomysłów na promocję kultury i integrację lokalnego środowiska poprzez organizowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych i prowadzenie działań edukacyjnych. Podczas spotkania ustalono, iż opracowane zostaną projekty na zadania realizowane w każdej gminie, które promować będą dorobek artystyczny, umiejętności i doświadczenie  poszczególnych instruktorów, a także lokalne bogactwa naturalne każdej gminy.

Osoby, które chciałyby włączyć się do proponowanych działań, mają pomysły, jak skutecznie promować gminę i aktywizować mieszkańców, by stali się nie tylko biernymi obserwatorami, ale również aktywnymi organizatorami życia kulturalnego, mogą kontaktować się z placówkami kultury w każdej miejscowości.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu

Izabela Uśpieńska–Domagała

Kontakt do Domu Kultury w Gozdnicy:
tel.: (68) 360 19 75
e-mail: domkultury@gozdnica.pl

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW