Gozdnica

Twoje miasto ...

Zmiany w podziałach na okręgi wyborcze i obwodach głosowania

Niniejszym podaje się z dniem 8 października 2012 r.  do publicznej wiadomości uchwały:

  1. Nr XIX/118/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
  2. Nr XIX/119/12 Rady Miasta Gozdnica z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Gozdnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Zgodnie z art. 12 § 13 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112) na ustalenia zawarte w powyższych    uchwałach wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości, t.j. od dnia 8.10.2012 r.

Informacji można uzyskać u Sekretarza Miasta, tel. 68-3601771.

ZałącznikWielkość
PDF icon Uchwała nr XIX-118-12115.51 KB
PDF icon Uchwała nr XIX-119-12115.29 KB

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW