Gozdnica

Twoje miasto ...

Efekty programu PROW

W dniu 7 listopada 2013r. w Borowem odbyło się spotkanie Członka Zarządu Województwa Lubuskiego – Stanisława Tomczyszyna, Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi z włodarzami i radnymi z gmin Iłowa, Gozdnica, Wymiarki. Tematem spotkania było omówienie dotychczasowych osiągnięć i możliwości wdrażania inicjatyw dofinansowywanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW