Gozdnica

Twoje miasto ...

GOZDNICA na trasie wyprawy RÓWNOŚĆ i GODNOŚĆ

31 lipca br. w Gozdnicy gościli uczestnicy wyprawy RÓWNOŚĆ i GODNOŚĆ, organizowanej przez Gorzowski Oddział Towarzystwa Walki z Kalectwem. Projekt wyprawy to 2,5 tys. km dookoła Polski w terminie 24.06-04.08.2013r. Uczestnicy wyprawy – osoby niepełnosprawne chcą w ten swoisty sposób wskazać na potrzebę realizacji w praktyce wszystkich postanowień, które zostały zapisane w naszym ustawodawstwie dotyczących praw osób niepełnosprawnych. Tego dnia po południu uczestnicy wyprawy spotkali się z naszymi mieszkańcami w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy, gdzie przedstawiono cele inicjatywy a także rozmawiano na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce. Szczegóły wyprawy można śledzić na stronie internetowej: www.rig-wyprawa.blogspot.com

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW