Gozdnica

Twoje miasto ...

Mobilne Punkty Informacyjne LPI Żagań – sierpień 2013

Punkt informacyjny

W sierpniu 2013 r. konsultantki Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu przeprowadzą dyżury w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać informacje nt. możliwości dofinansowania swoich pomysłów ze środków unijnych oraz skorzystać z bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych.

Bezpłatne indywidualne konsultacje na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych odbędą się:

  • 07.08.2013 r., godz. 12.30, Urząd Miejski w Szprotawie, ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa (sala rycerska);
  • 09.08.2013 r., godz. 10:00, Urząd Miasta Gozdnica, ul. Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica;
  • 09.08.2013 r., godz. 12:00, Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie;
  • 20.08.2013 r., godz. 10:00, Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki.

Serdecznie zapraszamy!

Konsultacje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Ewelina Świrlik, Marta Rudak
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu
ul. Jana Pawła II 15
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 02, fax 68 477 10 83
lpi@um.zagan.pl
www.lubuskie.pl
www.fundusze.lubuskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lubuskie Warte Zachodu - logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - logo

Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW