Gozdnica

Twoje miasto ...

XXIV sesja Rady Miasta Gozdnica

We środę 27 marca 2013r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Gozdnica.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
 4. Informacja Burmistrza na temat wyników pozyskiwania potencjalnego inwestora.
 5. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, unijnych w 2012r. – informacja.
 6. Miejski Klub Sportowy – rozliczenie finansowe za 2012r. Sprawozdanie z działalności.
 7. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Gozdnica na 2013r.
 8. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2018.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gozdnica o statusie miejskim.
 10. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdnica.
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
 15. Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gozdnica.
 16. Informacja na temat przygotowań do odbioru odpadów komunalnych w warunkach obowiązywania nowych przepisów prawa.
 17. Zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW