Gozdnica

Twoje miasto ...

KONKURS WIELKANOCNY

Konkurs Wielkanocny

DOM KULTURY w GOZDNICY

ogłasza

KONKURS WIELKANOCNY

na wypieki ludowe i plastykę obrzędową

w następujących kategoriach: wypieki, pisanki (współczesne i ludowe motywy zdobnicze), palmy i koszyczki wielkanocne ze święconką.

Warunki konkursu :

  1. Prace zgłoszone na Konkurs winny być wykonane w 2013r.
  2. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z nazwiskiem i imieniem, adresem, numerem telefonu i wiekiem wykonawcy.
  3. Uczestnik Konkursu obowiązany jest do złożenia prac w Domu Kultury do 28.03.2013r. do godz. 18.00, zaś wypieki wielkanocne do dnia 05.04.2013r.
  4. Wszystkie prace będą eksponowane na wystawie w galerii Domu Kultury do 09.04.2013r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 05.04.2013r. o godz. 16.00. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 16 oraz powyżej 16 lat.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW