Gozdnica

Twoje miasto ...

Zebranie sprawozdawcze OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ w Gozdnicy

Zebranie OSPW dniu 23.02.2013r. o godz. 18.00 w remizie strażackiej w Gozdnicy odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdnicy poświęcone omówieniu działalności straży w poprzednim roku. Na zebranie przybyli członkowie OSP Gozdnica wraz z zarządem a także zaproszeni goście: Zdzisław Płaziak- Burmistrz Miasta Gozdnica, Zdzisław Dziża – Radny Rady Miasta Gozdnica, Jan Bąk – Komendant Miejski Straży Pożarnej w Gozdnicy, Jan Zdunek - Z-ca Prezesa Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Szprotawie, Krzysztof Sowa – kapitan Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, pełniący funkcję opiekuna naszej jednostki OSP, jako jednostki włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Na zebraniu przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki za rok 2012 i plan na rok 2013. Przewiduje on między innymi pozyskanie sprzętu, ubrań ochronnych, udział w szkoleniach, szerzenie wśród dzieci w szkołach wiedzy o tematyce przeciwpożarowej, remont remizy. Zarządowi udzielono absolutorium, przyjęto sprawozdania oraz plan na rok 2013.

Władze Miasta oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP oraz Zarządu ZOSP RP podkreślili w swoich wypowiedziach, iż jednostka jest dobrze wyposażona w sprzęt, ma wyszkolony zespół ludzi i działa bardzo sprawnie. Mówiono o konieczności dalszych szkoleń, doposażenia, pozyskiwaniu nowych członków. Padły podziękowania i życzenia dla jednostki.

W 2012 roku OSP Gozdnica wyjeżdżała do różnych zdarzeń 68 razy, gdzie 60 interwencji było na terenie Gozdnicy, w tym 25 razy do pożarów i 35 razy do innych zdarzeń.

Zebranie zakłócił niestety wyjazd do pożaru przy ul. Leśnej w Gozdnicy - nasi strażacy bardzo szybko opanowali zagrożenie.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW