Gozdnica

Twoje miasto ...

Zaproszenie na XXIII sesję Rady Miasta Gozdnica

W poniedziałek 25 lutego 2013r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gozdnicy odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Gozdnica.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji Rady Miasta.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
 4. Uchwała w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Gozdnicy.
 5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnica
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gozdnica na lata 2013-2018.
 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gozdnica na 2013r.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Gozdnica.
 10. Sprawozdanie z wykonania planu pracy poszczególnych komisji stałych Rady Miasta za 2012r.
 11. Zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW