Gozdnica

Twoje miasto ...

„Animator Moje Boisko – ORLIK 2012”

Urząd Miejski w Gozdnicy poszukuje kandydata na Animatora Moje Boisko – ORLIK 2012. Projekt realizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy przy finansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Gozdnica. Jego celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Naszej Gminy na terenie boiska wielofunkcyjnego ORLIK 2012.

Czas trwania: do 9 miesięcy (III-XI).

Kandydat powinien posiadać niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych (trenerskie, instruktorskie). Bliższe informacje dot. wymagań w stosunku do „Animatora” znajdują się na stronie internetowej www.szs.pl, zakładka programy, dalej Projekt „Animator – Moje boisko – ORLIK 2012” w 2013 roku.

Zgłoszenia należy składać do godz. 15:00, dnia 13.02.2013 r. w sekretariacie UM Gozdnica. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, tel. kontaktowy, krótki opis proponowanych zajęć (forma zajęć, grupa docelowa) z uzasadnieniem. Wybrany kandydat zostanie poproszony do wspólnego wypełnienia wniosku oraz programu konkursowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w UM Gozdnica, tel. 68/3601771.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW