Gozdnica

Twoje miasto ...

Zaproszenie na XXII sesję Rady Miasta Gozdnica

W czwartek 14 lutego 2013r. o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gozdnicy odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Gozdnica.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miasta.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miasta.
  4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.
  6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Gozdnica.
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu sesji Rady Miasta Gozdnica na 2013r.
  8. Zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i informacje.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW